Ettevõtlusega alustamine
Eesti seadusandluse kohaselt on ettevõtlusega võimalik alustada viie erineva äriühingu näol:
• osaühing (OÜ)
• aktsiaselts (AS)
• täisühing (TÜ)
• usaldusühing (UÜ)
• tulundusühistu (TulÜ)
Lisaks äriühingutele on ettevõtlusega võimalik tegeleda ka füüsilisest isikust ettevõtjana (FIE-na). Kõige populaarsemaks äriühingu vormiks on Eestis kahtlemata osaühing, mida alates 1. jaanuarist 2011 saab luua ka osakapitali sissemakset tegemata. Osaühingu ning teiste äriühingute (samuti FIE) loomise täpsed reeglid on kirjas Äriseadustikus. Siiski on ka teistel loetletud ettevõtlusvormidel oma eelised ning enne äriühingu moodustamist tuleks erinevate variantidega kindlasti põhjalikult tutvuda. Kõige parem viis selleks on külastada EASi kodulehekülge, kus leidub informatsiooni ka kõige muu kohta, millele alustav ettevõtja peaks tähelepanu pöörama, et vältida hilisemaid arusaamatusi ning keerukaid olukordi.
Võrus pakuvad alustavatele ettevõtjatele konsultatsiooniteenust Võrumaa Arenguagentuur mis on maakondlik arenduskeskus ning nad pakuvad tasuta ettevõtlusalast konsultatsiooni viie tunni ulatuses kõikidele soovijatele. Konsultatsiooniaja saab eelnevalt registreerida Tel: +372 786 8367, 53497303 e-post: vaa@vaa.ee

Veel kasulikke linke:
Maakondlikud arenduskeskused
Äriregistri ettevõtjaportaal
Riigportaal ettevõtjale

Uudiskiri


Kood


Loobu uudiskirjast


EL sotsiaalfond

Kagu-Eesti Innovatsioonikeskus | Räpina mnt 12, 65605, Võru | Tel/faks + 372 6 016 160 | E-post: keik@keik.ee