Kagu-Eesti Innovatsioonikeskus (KEIK) mängib olulist rolli Kagu-Eesti ettevõtluskliima arendajana.

KEIK on sillaks keskuse asukate ning lisandväärtust kasvatavate institutsioonide ja teenusepakkujate vahel. Sihtgrupid on alustavad ja juba tegutsevad ettevõtjad, kes otsivad oma tegevuseks soodsat ettevõtluskeskkonda ning üüriruume kontoriteks, ladudeks ja tootmiseks.

100 oli aastal 2018 populaarne number, nii ka KEIKi jaoks, sel aastaltäitus 100 asuka piir.

KEIKi territooriumil Võrus ja Antslas on 14 erineva kasutusalaga hoonet, ruumide pindalaga 38 100m2.

Missioon

Pakkuda soodsat keskkonda uuenduslike mõtete teostuseks.

Visioon

Olla Kagu-Eesti eelistatuim partner pakkudes ettevõtluseks kiireid ja konkreetseid lahendusi.

Eesmärk

Eesmärk on arendada Kagu-Eesti ettevõtluskliimat. Pakume asukatele regiooni parimat ärikeskkonda, millega peab kaasnema teadmiste koondumine, asukate teenuste areng ning kasu avalikule sektorile. Arendame teadlikult keskuse asukate vahelist koostööd.

Ajalugu

KEIKi territooriumil tegutses varasemalt Võru Mööblivabrik. Võru Mööblivabrik moodustati iseseisva ettevõttena 1. jaanuarist 1969.a. Mööblitootjate kasutuses oli 1760m2 baraki tüüpi tootmispinda. Et kindlustada noore ettevõtte arengut, loodi ka oma ehitus-remondi jaoskond. Ehitustegevust hakkas juhtmina peainseneri asetäitjana V.Kuus 03.03.69-02.01.73. Ehitustegevusest ja eluolust on loodud näitus KEIKi Räpina mnt 12 fuajeesse.