“Ideest Iduettevõtteni” Võrus 20.-21.10 ja 04.11

Eesti iduettevõtete ökosüsteemi kõvemad tegijad panid seljad kokku ja lõid programmi, mis toetab ideest eduka tulevikuäri kasvatamist ka väiksemates piirkondades. Intensiivse lühikoolituste sarja, mentorluse ja rahalise toe abil saavad osalejad võimaluse oma idee päriselt ellu viia. Programmi eesmärgiks on toetada uute iduettevõtete pealekasvu, olemasolevate arengut ja tegutsevate laienemist.
20.oktoobril alustab Kagu Eesti Innovatsioonikeskuses intensiivne lühikoolituste sari!
Programm koosneb:
🔹Kolmepäevasest (2+1) baaskoolitusest, et äriidee võtaks rakendatava kuju ja et osaleja kasvataks enda ümber inkubatsioonivõimekusega meeskonna.
🔹Ülesannete lahendamisest baaskoolituse käigus omandatud teadmiste abil – idee valideerimine potentsiaalsete klientidega, esialgse finantsplaani koostamine jne.
🔹 Demopäevast oma ideede esitlemiseks.
🔹 Täiendavatest mentortundidest parimatele baaskoolituse läbinud meeskondadele, et valmistuda inkubaatorisse või kiirendisse kandideerimiseks.
🔹 Rahalisest toetusest programmi parimate äriideede edasiseks arendamiseks.
🔹 Võimalusest jõuda otse Prototron TOP40 hulka ilma taotlusvooru kandideerimiseta.
Ootame programmiga liituma kõiki Kagu-Eesti aktiivseid:
🔹 kellel on idee ja tahe käivitada oma iduettevõte, kuid puudub teadmine, kuidas seda teha;
🔹 kelle ettevõte on juba registreeritud, kuid äri on algfaasis ning ei ole seetõttu veel valmis kandideerima inkubatsiooni- ja kiirendiprogrammidesse;
🔹 kes omavad tegutsevat väikeettevõtet ja tahavad oma äri olulisel määral kasvatada, muutes ärimudelit, võttes kasutusele tehnoloogilisi uuendusi ja/või plaanides turule tuua innovaatilisi tooteid/teenuseid.
Ajakava:
20.10 kell 16.00-20.15
16.00-16.10 Tervitussõnad (Anita Hoole, Kagu-Eesti Innovatsioonikeskus)
16.10-18.00 Idee, meeskond, konkurendid (Kadri Tammai, Tehnopol)
18.00-18.10 Paus
18.10-19.00 Finantside mudeldamine (Aavo Hummal, Võrumaa Arenduskeskus)
19.00-20.15 Tõde turunduses ja iduettevõtjates otsivad Andres ja Kuldar (Andres Kuusik, Tartu Ülikool ja Kuldar Leis, tippettevõtjast ettevõtjate nõustaja)
21.10 kell 10.00-14.00
10.00-11.30 Persoona loomine, turundus & müügikanalid (Kadri Tammai)
11.30-12.00 Lõuna
12.00-13.45 Testimismeetodite õpetamine & valideerimised; toote ja teenuse arendus (Jana Budkovskaja)
13.45-14.00 Pitchi formaadi tutvustamine & ettevalmistamine (Jana Budkovskaja)
04.11 kell 16.00-20.15
16.00-16.15 Scriptide tagasisidestamine (Jana Budkovskaja)
16.15-17.15 Pitch treening (Kuldar Leis)
17.15-18.15 Mida investorid näha tahavad? Millised on startuppide võimalused investeeringute kaasamisel? (Kalev Kaarna, SuperAngel)
18.15-18.30 Investori kogemuslugu (Kalev Kaarna)
18.30-18.45 Paus
18.45-19.00 Investeeringut kaasanud kogemuslugu (Siim Kabrits, Chaga Healt)
19.00-20.00 Osalejate äriideede esitlused
20.00-20.15 Parimate väljakuulutamine
Lühikoolituste sarja viivad läbi Tehnopol Startup Inkubaator, Prototron, KEIK ja Pärnumaa Arenduskeskus. Loe rohkem projektist siit: https://www.tehnopol.ee/liitu-ule-eestilise…/ 
Lepingut rahastatakse Startup Estonia programmi (projekti number EU50651) raames Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.