Eesti EL välispiiri programm kaasrahastab KEIK-i projekti “Developing an entrepreneurial discovery hub based on the local heritage of furniture industry in Võru”

Kagu-Eesti Innovatsioonikeskus väärtustab Võru Mööblivabriku tööstuspärandit. Oleme saanud positiivse rahastusotsuse programmist “Eesti EL välispiiri programm 2014-2020″ projektile “Developing an entrepreneurial discovery hub based on the local heritage of furniture industry in Võru“.  
Võru Mööblivabriku pärandil põhineva ettevõtlusliku avastuskeskuse loomise eesmärk on tutvustada ja tõsta esile Võru Mööblivabriku pärandit ning tugevdada piirkonna puidutööstuse identiteeti.  21. sajandil, mil järjest olulisemaks muutub keskkonnahoiu aspekt ja vastutustundlik tootmine koos metsade majandamise ja jäätmekäitlusega, on puidu tähtsus ja tähendus toorainena veelgi enam kasvanud. Ekspositsiooni loomine tõstab esile puidu tähtsuse, mis on tänaseni Kagu-Eesti suurimaid rikkuseid.

Võru Mööblivabriku pärandil põhineva ettevõtlusliku avastuskeskuse loomise hanke (viitenumber 266601) võitis BlueRay OÜ. Ettevõtte idee haakus enim meie eesmärkidega. Loodava ekspositsiooni teema „Puidu supervõimed“ keskmes on puit ja selle erinevad omadused, kus  kaasaegsel ja külastajat kaasaval viisil tõstetakse esile puidu supervõimed koos disainmõtlemisega. Ekspositsiooni ideed aitab tervikuks siduda kunagise Kagu-Eesti suurima mööblitööstuse, Võru mööblivabriku, lugu. Ekspositioon rõhutab puitu, kui taastuvat ja väärtuslikku loodusvara. Ekspositsioon on jagatud kolmeks omavahel seotud osaks: puidu keemilised ja füüsikalised omadused, puit ja disain, puit ja innovatsioon. Eeltoodud teemad ilmestavad hästi puidu kasutusvõimalusi ja avavad külastajatele uue perspektiivi puidu ja mööbli maailmast. Külastaja saab teada puidu füüsikalistest ja keemilistest omadustest, mis on hariv ja silmaringi laiendav ka lastele. Loovuse stimuleerimiseks on loodud innovatsiooni inkubaator ehk parimate innovatsiooninäidete demoala ja “käedkülge” nurgake erinevate ekspositsiooni täiendavate töötubade ja eriprogrammide läbiviimiseks.

III korrusel valmib sünergia ala, mille keskmes on ajalooline nõupidamislaud, mis saab hääle. Sünergiaaala võimaldab ettevõtjatel pidada mugavates tingimustes kohtumisi ja koolitusi.

Programm valmib kakskeelsena, mis suurendab avastuskeskuse külastatavust. Ekspositsiooni aladel kasutatakse puutetundlike ja LED-ekraane ning audiolahendusi.

Projekti ehitushanke “Võru Mööblivabriku pärandil põhineva ettevõtlusliku avastuskeskuse ehitus” (viitenumber 268000) p17.08.2023, kell 14:00. Hanke eesmärk on ehitustööde peatöövõtulepingu sõlmimine ruumide renoveerimiseks. Hanke tulemusena renoveeritakse olemasolevad ruumid kompleksselt ja kaasaegsetele nõuetele vastavalt (s.h. lahendatud õhu ventileerimine koos temperatuuri reguleerimise võimalusega, invaliididele tagatud olme, paigaldatud automaatne tuletõrjesignalisatsioon jms).

Projekti juhtpartner on Kagu-Eesti Innovatsioonikeskus ning partnerid Kagu-Eesti Puiduklaster ja Võrumaa Arenduskeskus.

Projekti “Developing an entrepreneurial discovery hub based on the local heritage of furniture industry in Võru kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi raames.

Periood: 01.07.2023 – 31.12.2023 (6 kuud)
Projekti eelarve: 323 662€, millest toetus on 291 295,80€, (omaosalus 32 366,20€)

Loodavast avastuskeskusest kirjutas Lõuna-Eesti Postimees: https://lounapostimees.postimees.ee/…/voru-toostusloo…