Avastuskeskus SUHVLI ootab avastama!

 

Võru Mööblivabriku teemaline avastuskeskus SUHVLI on valmis saanud!

Võru Mööblivabriku pärandil põhineva ettevõtlusliku avastuskeskuse loomise eesmärk on tutvustada ja tõsta esile Võru Mööblivabriku pärandit ning tugevdada piirkonna puidutööstuse identiteeti.  21. sajandil, mil järjest olulisemaks muutub keskkonnahoiu aspekt ja vastutustundlik tootmine koos metsade majandamise ja jäätmekäitlusega, on puidu tähtsus ja tähendus toorainena veelgi enam kasvanud. Ekspositsioon tõstab esile puidu tähtsuse, mis on tänaseni Kagu-Eesti suurimaid rikkuseid.

Ekspositsiooni teema „Puidu supervõimed“ keskmes on puit ja selle erinevad omadused, kus kaasaegsel ja külastajat kaasaval viisil tõstetakse esile puidu supervõimed koos disainmõtlemisega. Ekspositsiooni ideed aitab tervikuks siduda kunagise Kagu-Eesti suurima mööblitööstuse, Võru mööblivabriku, lugu.  Ekspositioon rõhutab puitu, kui taastuvat ja väärtuslikku loodusvara. Näitus on jagatud kolmeks omavahel seotud osaks: puidu keemilised ja füüsikalised omadused, puit ja disain, puit ja innovatsioon. Eeltoodud teemad ilmestavad hästi puidu kasutusvõimalusi ja avavad külastajatele uue perspektiivi puidu ja mööbli maailmast. Külastaja saab teada puidu füüsikalistest ja keemilistest omadustest, mis on hariv ja silmaringi laiendav ka lastele.

III korrusel valmis sünergia ala, mille keskmes on ajalooline nõupidamislaud, mis on hääle saanud. Sünergiaaala võimaldab ettevõtjatel pidada mugavates tingimustes kohtumisi ja koolitusi.

Programm valmis eesti ja inglise keeles, mis suurendab avastuskeskuse külastatavust. Ekspositsiooni aladel kasutatakse puutetundlike ja LED-ekraane ning audiolahendusi.

Avastuskeskuse külastamiseks broneerige aeg: www.suhvli.ee 

Projekti juhtpartner on Kagu-Eesti Innovatsioonikeskus ning partnerid Kagu-Eesti Puiduklaster ja Võrumaa Arenduskeskus.

 Eesti EL välispiiri programm 2014-2020 projekti “Developing an entrepreneurial discovery hub based on the local heritage of furniture industry in Võru“ kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi raames.

Periood: 01.07.2023 – 31.12.2023 (6 kuud)
Projekti eelarve: 323 662€, millest toetus on 291 295,80€, (omaosalus 32 366,20€)